Back to EuroPreArt record 799 / 807
back
Listing 100 titles from N.° 49 (2865 total)
First set Previous set Next set Last set

Customize your listing    
Titles/page
Sort Data  


 
EuroPreArt general bibliography
 
Sweden
84 title/s found
Biblio search options (cAse INsensITIve; partial strings allowed; ".and." query = all fields must match)
Important: after typing your search strings, you must click 1 (and wait for server) and click 2 for the result

Author
Title
Year
In
 
 
 
 
49
ALMGREN, B., 1987 . Die Datierung Bronzezeitlicher Felszeichnungen in Westschweden. , Uppsala Universitets Museum för Nordiska fornsaker. , Uppsala , pag. 64 + illustrations
50
ALMGREN, O., 1927 . Hällristningar och kultbruk. , Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens , Stockholm , pag. 337
60
ALTHIN, C-A., 1945 . Studien zu den bronzezeitliche Felszeichnungen von Skåne.
271
BAUDOU, E., 1968 . Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland. Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsen. , in Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XVII:1-209. , Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XVII:1-209. , Härnösand. , pag. 209
272
BAUDOU, E., 1995 . Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv. , CEWE-Förlaget. , pag. 168
430
BENGTSSON, L., 1999 . Manligt - kvinnligt. -Kring dolda strukturer på hällristningar i Bohuslän. , in Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning. Ed. Olausson, M. , Riksantikvarieämbetet. , Stockholm , pag. 309-320
431
BENGTSSON, L. & OLSSON, C., 2000 . Archaeological repport 5. Vitlycke Museum. The World Heritage Site´s central area and Grebbestad. , Vitlycke Museum. , Tanumshede , pag. 90 + illustrations.
432
BENGTSSON, L. (ED), 1997 . Arkeologisk rapport 3 från Vitlyckemuseet. Askum. , Vitlycke museum, Tanumshede, Sweden , Tanumshede , pag. 57 + reproductions
433
BENGTSSON, L.E (ED), 1998 . Arkeologisk rapport 4 från Vitlycke Museum. Askum , Vitlycke Museum, Tanumshede, Sweden , Tanumshede , pag. 36 & reproductions
439
BERTILSSON, U., 1987 . The Rock Carvings of Northern bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols. , in Stockholm Studies in Archaeology 7. , Stockholm.
440
BERTILSSON, U., 1989 . Bohuslän , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson,S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Bokförlaget forum , Helsingborg , pag. 82-120
449
BJÖRKQVIST, K. A., 1973 . Hällristningar. Två nyfynd och deras forntidsmiljö. , in Blekingeboken 1973.
534
BRATT, P. (ED)., 1998 . Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. , Raster Förlag; Stockholms Läns Museum. , Stockholm. , pag. 334
614
BROSTRÖM, S-G. & IHRESTAM, K., 1998 . Hällristningar dokumenterade 1996 från Skåne och Bohuslän. , in Adoranten 1998, Årsskrift för Scandinavian Society for Prehistoric Art, Tanum Hällristningsmuseum. , Lennart Wellrath, Henån, Sweden. , Henån , pag. 72-75
622
BRÖNDSTEDT, J., 1938 . Bronzealderens Soldyrkelse. , Nat. Arb.
625
BURENHULT, G., 1973 . The rock carvings of Götaland II.
626
BURENHULT, G., 1979 . Rock carving chronology and rock carving ships with sails.
627
BURENHULT, G., 1980 . Götalands hällristningar 1. , Stockholm
628
BURENHULT, G., 1989 . Skåne , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, s., Lundberg, E. A. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum , Stockholm , pag. 62-69
629
BURENHULT, G., 1989 . Blekinge. , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum , Helsingborg
630
BURENHULT, G., 1989 . Öland och Gotland , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum , Stockholm , pag. 1
631
BURENHULT, G., 1999 . Megalithic symbolism in Ireland and Scandinavia in light of new evidence from Carrowmore. , in 1º Curso Intensivo de Arte Pré-Histórica Europeia. Série ARKEOS, vol. 6, 1999. Eds. Oosterbeek, L. & Cruz, A. R. , Tomar
632
BURENHULT, G., 2000 . Arkeologi i Norden 2. , Bokförlaget Natur & Kultur. , Stockholm , pag. 540
937
COLES, J., 1990 . Bilder från forntiden. En guide till hällristningar och andra fornminnen i norra Bohuslän. , Bohusläns Museum , Uddevalla , pag. 92
938
COLES, J., 1994 . The Rock Carvings of Uppland. A guide. , in Occasional Papers in Archaeology 8. , Societas Archaeologica Uppsaliensis. , Uppsala.
939
COLES, J., 2000 a . Patterns in a rocky land. Rock Carvings in South-West Uppland, Sweden. Volume 1. , in AUN 27 , Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Sweden 2000. , Uppsala. , pag. 136
940
COLES, J., 2000 b . Patterns in a rocky land. Rock carvings in South-West Uppland, Sweden. Volume 2. Site plans (Figures 18-112). , in AUN 27 , Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Sweden. , Uppsala
1028
DAMELL, D., 1989 . Södermanland , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum , Stockholm , pag. 166-172
1029
DAMELL, D. & HYENSTRAND, Å., 1972 . Hällristningar vid Slagsta i Botkyrka. , in Fornvännen 1972. , Stockholm.
1273
FREDSJÖ, Å., 1969 . Hällristningar i Kville IV. , in Bohusläns Hembygdsförenings Årsskrift 1969. , Bohusläns Hembygdsförening. , Uddevalla.
1334
GELLING, P. & DAVIDSON, H. E., 1969 . The Chariot of the Sun. And other rites and symbols of the Northern Bronze Age. , pag. 200
1358
GLOB, P. V., 1948 . Bornholms helleristninger , in Nationalmuseets arbejdsmark 1948.
1359
GLOB, P. V., 1969 . Helleristninger i Danmark. , Copenhagen
1396
GOLDHAHN, J., 1999 . Sagaholm - hällristningar och gravritual. , in Studia Archaeologica Universitatis Umensis 11. Jönköpings läns Museums Arkeologiska Rapportserie 41. , Umeå Universitets Arkeologiska Institution. Jönköpings Läns Museum. , Jönköping , pag. 230
1397
GOLDHAHN, J., 2000 . Skeppets stil och stiliga skepp , in Marinarkeologi 2000. , http://www.abc.se/~pa/publ/jockeskepp.htm
1457
HALLSTRÖM, G., 1960 . Monumental art of Northern Sweden from the Stone Age II. Nämforsen and other localities. , Stockholm.
1460
HAUPTMAN WAHLGREN, K., 1994 . Lika och olika hällristningarna i Släbroparken vid Nyköpingsån. , in Arkeologi i Sverige 3 , pag. 193-223
1461
HAUPTMAN WAHLGREN, K., 1998 . Encultured rocks. Encounter with a Ritual World of the Bronze Age. , in Current Swedish Archaeology Vol. 6. , Stockholm.
1462
HEDENGRAN, I., 1990 . Skeppet i kretsen. Kring en symbolstruktur i Mälardalens förhistoria. , in Fornvännen 1990. , Stockholm.
1474
HYENSTRAND, Å., 1989 . Uppland. , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Forum. , Stockholm. , pag. 173-191.
1475
HYGEN, A-S. & BENGTSSON, L., 1999 . Hällristningar i gränsbygd. , Warne Förlag, Sävedalen, Sweden , Sävedalen , pag. 224
1476
HYGEN, A-S. & BENGTSSON, L., 1999 . Hällristningar i gränsbygd. , Warne Föävedalen, Sweden. , Sävedalen , pag. 105
1490
JANSON, S., 1960 . Hällristningen vid Tuna i Bälinge socken, Uppland. , in TOR. 1960. , Stockholm.
1491
JANSON, S. & WESTMAN, D., 1966 . Hällristningar vid Fiskeby. , Stockholm.
1494
JANSSON, S., LUNDBERG, E. B. & BERTILSSON, U. (EDS.), 1989 . Hällristningar och hällmålningar i Sverige. , Bokförlaget Forum , Helsingborg. , pag. 248
1507
JENSEN, R., 1982 . Hällmålningar och hällristningar. Spåren i landskapet. , in Se och upplev Jämtland - Härjedalen 1.(Ed. Renzhog, S.). , Jämtlands läns museum. , Östersund.
1508
JENSEN, R., 1989 . Härjedalen och Jämtland. , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. A. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum. , Stockholm. , pag. 198-212
1537
KALIFF, A. (ED.)., 1995 . Skenet från det förflutna. Arkeologi och myter i en bronsåldersbygd. , Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. , Linköping.
1538
KAUL, F., 1998 a . Ships on bronzes. A study in Bronze Age religion and iconography. , Publications from the National Museum of Denmark. , Copenhagen.
1539
KAUL, F., 1998 b . Solhesten på bronzer og på sten. , in Adoranten 1998. , Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums hällristningsmuseum Underslös. , Tanumshede , pag. 5-38
1540
KJELLÉN, E., 1976 . Upplands hällristningar. , Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. , Stockholm.
1541
KJELLÉN, E. & HYENSTRAND, Å., 1977 . Hällristningar och bronsålderssamhälle i sydvästra Uppland. , in Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 49. , Upplands Fornminnesförening.
1601
LARSSON, T. B., 1986 . The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden. Aspects of Social and Spatial Organization. , Umeå.
1602
LARSSON, T. B., 1997 . Materiell kultur och religiösa symboler. Mesopotamien, Anatolien och Skandinavien under det andra förkristna årtusendet. , Institutionen för arkeologi Umeå Universitet. , Umeå. , pag. 118
1718
LINDGREN, B., 1999 . Rock art and gender - the case of the cup marks. , in BAR International Series 794, 1999. Ed. Goldhahn, J. , Archaeopress. Publisher of British Archaeological Reports. , Oxford , pag. 41-47
1822
MALMER, M. P., 1981 . A chorological study of North European rock art. , in Kunglige Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Antikvariska serien 32. , Stockholm.
1823
MALMER, M. P., 1989 . Bergkonstens mening och innehåll. , AB Boktryck, Helsingborg, Sweden. , Helsingborg , pag. 9-28
1824
MALMERT, M. P., 1970 . Bronsristningar , in Kuml. 1970. , Stockholm
1857
MARSTRANDER, S., 1963 . Østfolds jordbruksristninger. , Oslo
1941
MILSTREAU, G., 1999 . Nyt fra museéts arbejdsmark. , in Adoranten 1999. , Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums Hällristningsmuseum Underslös. , Tanumshede , pag. 60-63
1942
MILSTREAU, G. & PRØHL, H. (EDS)., 1996 . Documentation and registration of rock art. No. 1 Aspeberget. , Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums Hällristningsmuseum Underslös. , Tanumshede. , pag. 80
1943
MILSTREAU, G.& PRØHL, H. (EDS.)., 1999 . Documentation and Registration of Rock Art No 2. Fossum. , Tanums Hällristningsmuseum, Underslös, S-457 91 Tanumshede, Sweden. , Tanumshede , pag. 128
1947
MOBERG, C-A., 1975 . Kiviksgraven. , in Sv. Fornminnesplatser 1.
1990
NORDSTRÖM, P., 1999 . Ristningarnas rytm - om hällristningar och landskap. , in Aktuell Arkeologi VII. Eds. Nordström P. & Svedin, M. Stockholm Archaeological Reports 36. , Department of Archaeology, University of Stockholm, Sweden. , Stockholm. , pag. 127-136
1991
NORDÉN, A., 1925 . Östergötlands bronsålder , Linköping.
2098
OLSSON, L., 1996 . Skeppets väg till hälleberget. En komparativ bildanalys av hällristningsskepp i Sverige och skeppsbilder från Medelhavsområdet. Unpublished paper. , Department of Archaeology, University of Stockholm, Sweden. , Stockholm.
2099
OLSSON, L., 1998 . Mediterranean symbols in Late Bronze Age Rock Art in Southern Scandinavia. , in ARKEOS 6. Perspectivas em Diálogo. 1. º Curso Intensivo de Arte Pré-Histórica Europeia. Tomo I. Eds. Cruz, A. R. & Oosterbeek, L.
2100
OLSSON, L., 1999 . Seglande skepp och långväga myter. Förbindelser mellan östra Medelhavsområdet och Sydskandinavien under yngre bronsålder. , in Aktuell Arkeologi VII. Eds. Nordström, P. & Svedin, M. , Stockholm Archaeological Reports No. 36 1999. , Stockholm. , pag. 137-145
2101
OLSSON, P., 1897 . Hällmålningen på Flatruet i Härjedalen. , in Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift II, 1897-1901.
2161
PERINGER, J., . Runstenar och Monumenter 16. , in Monumenta Sudermanica. Manuscript F. 1. 5:7, Royal Library, Stockholm. From the 15th century. , Stockholm.
2280
RAMQVIST, P. H., 1988 . Boplats och hällristningar i Norrfors, Umeälven. , in Arkeologi i norr 1:29-49. , Umeå. , pag. 29-49
2281
RAMQVIST, P. H., 1989 . Ångermanland, Västerbotten och Lappland. , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige, (Eds. Jansson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U). , Bokförlaget Forum , Helsingborg , pag. 213-223
2282
RANDSBORG, K., 1993 . Kivik. Archaeology and iconography. , in Acta Archaeologica 64(1). , Munksgaard.
2344
REX SVENSSON, K., 1982 . Hällristningar i Älvsborgs län. En inventering av samtliga kända hällristningar i Dalsland och Göta Älv dalen. , Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. , Uddevalla.
2513
SALOMONSSON, B., 1958 . Hällristningar i Blekinge. , in Blekingeboken 1958.
2581
SELINGE, K-G, 1989 a . Östergötland , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, B. A. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum. , Stockholm. , pag. 146-165
2582
SELINGE, K-G., 1984 . Hällristningar i Norrköping - en presentation. , in Hällristningsvård, rapport från Norrköpings stadsmuseum. , Norrköpings stadsmuseum. , Norrköping.
2583
SELINGE, K-G., 1989 b . Västergötland. , in Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Eds. Janson, S., Lundberg, E. B. & Bertilsson, U. , Bokförlaget Forum , Helsingborg , pag. 131-146
2748
VENNERSDORF, M., 1998 . Helleristninger på Lehnsbjerg , www. , pag. 2
2826
WAGNKILDE, H., 1994 . Museumsag: Sorthand strand, helleristninger. , Unpublished report, Bornholms museer, Rönne. , Rönne, Bornholm. , pag. 1
2837
WIG, 1990 . Hällristningarna i Släbroparken, Nyköping. Arkeologisk undersökning och dokumentation. , Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanlandslän. Nyköping. , Nyköping. , pag. 60
2838
WIGREN, S., 1987 . Sörmländsk bronsåldersbygd. En studie av tidiga centrumbildningar daterade med termoluminescens. , in Theses and papers in North European Archaeology 16. , Edsbruk.
2839
WIHLBORG, A., 1978 . Sagaholm. A Bronze Age barrow with rock carvings. , in Meddelanden från Lunds Historiska Museum 1977/1978:111-28 , Lunds Historiska Museum. , Lund , pag. 111-128
2842
WINTER, L., 2001 . Relationen mellan Medelhavsområdets och Sydskandinaviens bildvärldar. , in Bilder från bronsåldern. Ed. Goldhahn, J. (in prep.) , Vitlycke Hällristningsmuseum , Tanumshede , pag. 195-216

RECOMMENDED LINK (external): Rock Art Studies, a Bibliographic worldwide Database. Compiled by Leigh Marymor. Copyright (C) 2001-2002 by the Library, University of California, Berkeley

EuroPreArt, European Prehistoric Art, is a web-based archaeological project funded by the European Union which aims to establish a lasting data-base of European prehistoric art documentation, to launch the base of an European institutional network and to contribute to the awareness of the diversity and richness of European Prehistoric Art.| CONTACT |
Instituto Politécnico de Tomar - Portugal CUEBC - European University Centre for Cultural Heritage, Ravello - Italy CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid - Spain Orme dell'Uomo - Footsteps of Man, Valcamonica - Italy Asociación Cultural Colectivo Barbaón, Extremadura -Spain Liège University - Belgium Gotland University - Sweden University College Dublin - Ireland CeSMAP - Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica. Pinerolo, Italy Arqueo Jovem - Portugal